50 căn hộ hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở

Theo đề nghị của liên ngành xây dựng-lao động-thương binh và xã hội Hà Nội, Ủy

ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc đối với về việc xem

xét đối tượng

người có công

khó khăn về nhà ở được thuê, thuê mua nhà ở xã hội

tại

Khu đô thị

mới Việt Hưng thuộc quận

Long Biên

.

Cụ thể, thành phố sẽ dành 50 căn hộ tại dự án này để hỗ trợ các gia đình người

có công hiện khó khăn về nhà ở tại các quận nội thành nhân dịp chào mừng Đại lễ

1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao

động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thuê mua

nhà ở xã hội

theo quy định,

báo cáo thành phố trước 10/9/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)