720 tỷ đồng dời nhà máy cao su khỏi đất ‘vàng’ thủ đô

Theo kế hoạch, công ty sẽ dời nhà máy từ 231

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội về khu công nghiệp Châu Sơn (Phủ Lý, Hà

Nam).

Thay vào đó, Công ty Cao su Sao Vàng sẽ xây dựng một khu đô thị

mới và trung tâm mua sắm trên trụ sở cũ của nhà máy Cao su Sao Vàng.

Theo tài liệu dự kiến trình Đại hội cổ đông, Công ty

Cao su Sao Vàng ước tính khoản kinh phí cho việc di dời nhà máy khoảng

720 tỷ đồng.

Cao Xà Lá giờ trở thành khu đất vàng thủ đô.

Lý giải về con số 720 tỷ đồng, công ty này cho biết, đây là

khoản kinh phí đã được tính toán, cân nhắc dựa trên khảo sát các công

ty lân cận như Dự án Royal City và Dự án di dời Công ty cổ phần Xà

phòng. Như vậy, với diện tích 58.202 m2, đơn giá hỗ trợ di dời sẽ khoảng

12,4 triệu đồng một m2.

Theo Vnepxress.net