Bàn về quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực sản xuất xe máy

Quang cảnh hội thảo. (Nguồn:

VAMM

)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

(Vietnam+)