Bình Thuận kéo dài thời điểm đi học lại tới sau ngày 15/3

Tỉnh Bình Thuận thống nhất cho học sinh THPT, GDTX, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại kể từ ngày 2/3.

Đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Bình Thuận kéo dài thời gian học lại sau 15/3

Trong thời gian này UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế, chủ tịch UBND các thị xã, huyện, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống Covid-19.

Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh khung kế hoạch năm học. Nếu có gì phát sinh vượt thẩm quyền, chủ động báo cáo với tỉnh.

Lê Huyền