Bộ chỉ số PVN Index sẽ được công bố trong tháng 6

Dự kiến trong tháng 6, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) sẽ công bố

Bộ chỉ số PVN Index; tháng 12 sẽ chính thức cho chạy bộ chỉ số này theo thời

gian thực trên

thị trường chứng khoán

.

Thông tin trên được Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Phạm Quang Huy công bố tại Hội thảo công tác tái cấu trúc doanh nghiệp chiều

24/5 tại Hà Nội.

Theo Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Tiến Dũng, PVN đã đầu tư nhiều vào việc

xây dựng bộ chỉ số PVN Index phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Đây là sự thể hiện

quyết tâm của PVN trong quá tái cấu trúc phải niếm yết, phải đảm bảo minh bạch

hóa thông tin doanh nghiệp và phải xây dựng hệ thống quản trị tốt nhất.

Theo ông Phạm Quang Huy, PVN Index là bộ chỉ số giá chứng khoán của PVN,

bao gồm tất cả 30 thành viên của PVN niêm yết trên hai Sở Giao dịch chứng khoán

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (kể cả cổ phiếu niêm yết trên sàn Upcom).

PVN Index

gồm 88 chỉ số cấu phần, chia làm các nhóm chính:

Nhóm thứ nhất là các chỉ số đại diện (bao gồm các chỉ số đại diện như PVN

All-share là bộ chỉ số bao gồm tất cả các cổ phiếu đang niêm yết; PVN All-Share

continuos là tất cả các cổ phiếu tính theo thời gian thực; PVN All-Share HNX là

bộ chỉ số cổ phiếu niêm yết trên sàn Hà Nội và PVN All-Share HSX là bộ chỉ số cổ

phiếu niêm yết trên Sàn Thành phố Hồ Chí Minh).

Nhóm thứ hai là Bộ chỉ số đầu tư PVN-10 bao gồm 10 doanh nghiệp có vốn hóa

lớn nhất thị trường và có giao dịch lớn nhất thị trường như Công ty phân đạm và

hóa chất Dầu khí (DPM), Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVX), Công ty Cổ phần

Bảo hiểm Dầu khí (PVI)…

Nhóm thứ ba là Bộ chỉ số ngành (PVN nguyên vật liệu, PVN dịch vụ tiêu

dung, PVN tài chính, PVN công nghiệp, PV dầu khí và PVN tiện ích).

PVN Index là bộ chỉ số duy nhất ở Việt Nam được tính toán theo 4 loại tiền

tệ chính gồm: Đồng Euro, USD, tiền đồng Việt Nam và đồng Yên Nhật. Đây là đặc

điểm riêng của PVN Index, đáp ứng đúng các thông lệ quốc tế để bộ chỉ số chứng

khoán có thể áp dụng được ra thế giới.

Riêng, Bộ chỉ số PVN-10 có thể tiến hành công bố và giao dịch được theo

thời gian thực và được giới hạn vốn hóa (không vượt quá 15% giá trị toàn rổ

chứng khoán) để hạn chế đến mức thấp nhất việc các mã

cổ phiếu

có giá trị vốn

hóa lớn làm bóp méo chỉ số PVN-10.

Với việc đáp ứng các thông lệ quốc tế, PVN Index đảm bảo các tiêu chuẩn

của Bloomberg (tiêu chuẩn thương mại có thể giao dịch được) và kết nối được với

Bloomberg như bộ chỉ số VN Index.

Ông Huy cũng cho biết: PVN Index sẽ giúp thị trường nhận diện

thương hiệu

các doanh nghiệp thành viên của PVN rõ hơn, tạo sự quảng bá hình ảnh của PVN và

các đơn vị thành viên ra thị trường tài chính quốc tế, tạo ra kênh huy động vốn

mới và hiệu quả hơn bởi hiện nay các nhà đầu tư đang có xu hướng đầu tư theo chỉ

số. Theo đó, mỗi doanh nghiệp sẽ đóng phí từ 200-300 triệu đồng/năm để tham gia

PVN Index./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN)