Bộ GD-ĐT phê duyệt tài liệu điều chỉnh SGK Cánh diều

Trong văn bản gửi Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM vào đầu tháng 12, Bộ GD-ĐT nêu rõ, sau chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Hội đồng Quốc gia thẩm định

sách giáo khoa

môn Tiếng Việt 1 (Hội đồng thẩm định) đã rà soát tổng thể nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt 1 – bộ Cánh diều, xem xét nghiên cứu các phản ánh của dư luận, tổ chức đối thoại với tác giả và nhà xuất bản để thống nhất nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, tổ chức thẩm định bản mẫu.

Căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm định của Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM và báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Bộ GD-ĐT cho phép nhà xuất bản được điều chỉnh nội dung ngữ liệu sách theo bản mẫu “Tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều”.

So với tài liệu nhà xuất bản đăng tải ngày 14/11 để xin ý kiến dư luận, tài liệu lần này được Bộ GD-ĐT phê duyệt có một số điểm khác.

Bộ GD-ĐT phê duyệt tài liệu điều chỉnh ngữ liệu SGK Cánh Diều

Về ngữ liệu, có 12 bài đọc được thay thế. Trước đó, ở tài liệu để xin ý kiến, chỉ có 11 bài, được ghi là “bài đọc bổ sung” chứ không phải “thay thế”. Ngoài ra, điều chỉnh từ ngữ ở 14 trang sách.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TP.HCM khẩn trương cung cấp tài liệu này đến cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tiểu học đang sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều.

Xem tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Cánh diều

TẠI ĐÂY

.

Hải Nguyên