Chính phủ đồng ý cho Samsung miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Cụ thể, Chính phủ đồng ý không đặt vấn đề hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê 171,3 ha của Tập đoàn

Samsung

tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên sử dụng ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác liên quan đến diện tích đất nói trên đã được Thường trực Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 334 ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Nguyên và cá Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Cao sao vàng giá 7 USD, phin cà phê giá 10 USD, chổi đót gần 20 USD: Bán hàng trên Amazon dễ vậy sao?