Chủ BOT mở đường thu tiền, huyện bức xúc vì nợ dân mãi không trả

Dự án Đường

cao tốc

Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua huyện Hữu Lũng đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và chính thức thu phí trên tuyến cao tốc từ ngày 18/2/2020. Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết.

UBND huyện Hữu Lũng có nhiều văn bản gửi Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn xem xét giải quyết và chuyển các khoản kinh phí UBND huyện đã phê duyệt để thực hiện chi trả, nhưng đến nay Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn vẫn chưa quan tâm thực hiện.

Ngày 22/7/2020, UBND huyện đã có báo cáo kết quả rà soát hiện trạng các thửa đất ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị ngập úng, xô sạt không canh tác được. Tổng số hộ bị xô sạt, ngập úng không canh tác được là 53 hộ với 71 thửa, tổng diện tích 20.846,9 m2.

Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn được thiết kế 4 làn xe chạy, tốc độ 100 km/h

UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xem xét xử lý. Báo cáo số 860/BC-BQLDA ngày 21/9/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho thấy thời điểm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra xác định còn 24 ý kiến chưa được giải quyết khắc phục. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều ý kiến của UBND các xã và các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng chưa được giải quyết.

UBND huyện Hữu Lũng đã yêu cầu UBND các xã Minh Hòa, Hồ Sơn, Tân Thành, Cai Kinh, Hòa Lạc cùng rà soát, tổng hợp lại còn các kiến nghị như sau: không có đường canh tác, đường gom dân sinh: 14 hộ; bị ngập úng, xô sạt: 64 hộ; nứt nhà: 90 hộ; chưa chi trả mùa vụ do không canh tác được 8 hộ.

UBND huyện đã có nhiều văn bản gửi Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn khảo sát, kiểm tra, xem xét giải quyết. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh và UBND tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn giải quyết.

Ngày 12/1/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra hiện trường rà soát kết quả giải quyết kiến nghị của nhân dân liên quan đến quá trình xây dựng Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng tham gia cuộc làm việc. Qua kiểm tra, các kiến nghị của nhân dân về vấn đề bị xô sạt đất xuống ruộng, bị ngập úng ruộng đến nay vẫn chưa được Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn quan tâm giải quyết triệt để, gây bức xúc trong nhân dân và chính quyền địa phương.

Về việc chuyển tiền đã phê duyệt để chi trả, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng với tổng số tiền phê duyệt trên 508 tỷ đồng.

Trong đó Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đã chuyển trả 501 tỷ đồng; số tiền công ty này chưa thanh toán, còn nợ là hơn 6,6 tỷ đồng; trong đó số tiền chưa chi trả gồm: Tiền bồi thường hỗ trợ đối với các thửa đất nhỏ không canh tác, sử dụng được cho nhân dân là hơn 1,26 tỷ đồng của 116 hộ gia đình bị ảnh hưởng; Tiền bồi thường hỗ trợ đối với thửa đất trong phạm vi đường chính của đường cao tốc đã thi công là hơn 78 triệu đồng của 1 hộ gia đình bị ảnh hưởng; Tiền tổ chức thực hiện và di chuyển công trình công là hơn 5,3 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Hữu Lũng, đến ngày 2/2/2021 Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn vẫn không quan tâm giải quyết. UBND huyện đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần

BOT

Bắc Giang – Lạng Sơn chuyển kinh phí để chi trả cho nhân dân trước Tết Nguyên đán 2021.

Đối với vấn đề làm xô sạt đất xuống ruộng của nhân dân, làm ngập úng ruộng dẫn đến người dân không canh tác được, đến nay vẫn chưa được Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn giải quyết triệt để gây bức xúc trong nhân dân và chính quyền địa phương, đề nghị UBND tỉnh có biện pháp mạnh để giải quyết.

Hà Duy