Cổ phiếu nhóm HNX30 chiếm 55,5% thanh khoản

Theo Sở giao dịch

Chứng khoán

Hà Nội (HNX), sau một tháng áp dụng (từ 9/7 đến 8/8) chỉ số

HNX

30 đã trải qua 23 phiên giao dịch với 10 phiên tăng điểm và 13 phiên giảm điểm, tăng tổng cộng 3,03 điểm (+2,29%) so với ngày ra mắt.

HNX cho biết, trong tháng đầu tiên chính thức được giao dịch, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 luôn chiếm tỷ trọng lớn so với toàn thị trường.

Tổng khối lượng giao dịch của nhóm cổ phiếu

HNX30

đạt 490,9 triệu đơn vị, giá trị giao dịch tương ứng đạt 5.037 tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng bình quân đạt 21,3 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 219 tỷ đồng/phiên, chiếm tỷ trọng 55,8% về khối lượng giao dịch và 53,75% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Đóng cửa sau một tháng giao dịch, HNX30 có 16 cổ phiếu tăng giá, 12 cổ phiếu giảm giá và 2 cổ phiếu đứng giá. Dẫn đầu top cổ phiếu tăng giá là VND với tỷ lệ tăng 15,15%, tiếp theo là các mã DCS, IDJ, SCR và KLS. Các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là SDU, PVX và QNC với tỷ lệ giảm giá hơn 5%. Hai cổ phiếu đứng giá là ACB và PVL.

Được biết, HNX 30 lấy ngày 03/01/2012 là ngày cơ sở với điểm cơ sở là 100 và có 30 cổ phiếu được lựa chọn vào rổ HNX30 thuộc các ngành tài chính (ACB, SHB, KLS, VND, BVS, PVI), xây dựng (PVX, VCG, HUT, SDH, SDU, SD9), bất động sản (SCR, PVL, ICG, IDJ, PFL), khai khoáng và dầu khí (PVS, PGS, PVC, PVG, PLC), công nghiệp và thương mại (NTP, DBC, VGS, AAA, QNC) và dịch vụ lưu trú ăn uống (OCH, TH1, DCS).

Ngoài danh sách 30 cổ phiếu kể trên, danh sách 10 cổ phiếu dự phòng cũng được công bố/.

Linh Chi (Vietnam+)