Có phương án xử lý nhà siêu mỏng trước 10/6

Ngày 31/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc lập phương án xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo dọc các tuyến đường mới mở, trước ngày 10/6.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các quận huyện, thị xã căn cứ quy định hiện hành để hoàn thành công tác rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng (siêu mỏng, siêu méo) hiện đang tồn tại dọc theo các tuyến đường.

Trên cơ sở sự phân loại này, các địa phương sẽ lập và phê duyệt phương án xử lý các trường hợp

nhà siêu mỏng

, siêu méo dọc các tuyến đường

giao thông

trên địa bàn, gửi Sở

Xây dựng

để tổng hợp, giám sát trước 10/6/2011.

Thành phố cũng giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành phê duyệt và triển khai xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, tổng hợp kết quả trước 15/6/2011.

Đối với các sở, ban, ngành liên quan, thành phố yêu cầu tích cực tổ chức thực hiện, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai các phần công việc liên quan quy định tại Quyết định 15 ban hành ngày 6/5/2011 về quy định

xử lý

các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn.

Trước đó, theo báo cáo của 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố còn 533 trường hợp đất và nhà siêu mỏng, siêu méo./.

Sơn Bách (Vietnam+)