Có thể giải ngân 21.500 tỷ đồng mỗi tháng

Bộ

trưởng cho rằng, nếu giảm thuế VAT từ 10% hiện nay xuống còn 5% thì ngân

sách sẽ không bù đắp được (tương đương giảm 115.180 tỷ đồng).

Trong

điều kiện lạm phát thấp hiện nay, nếu áp dụng biện pháp giảm thuế để kéo

giá bán xuống là không phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ

Về giảm thuế, Bộ trưởng cho biết, nếu giảm ngay xuống 20% so với

25% sẽ rất

khó cho việc bù đắp ngân sách với khoảng hơn 10.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên,

về dài hạn, có thể giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20% vào năm

2020.

Theo

Nguyễn Hiền

Dân trí