Công bố tuyển 475 học sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2021- 2022

UBND tỉnh Thái Bình vừa có Quyết định phê duyệt kế hoạch

tuyển sinh

lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Theo đó, Thái Bình tuyển vào lớp 10 THPT chuyên với 475 học sinh.

Trong đó có 11 lớp chuyên (35 học sinh/lớp); 2 lớp không chuyên (45 học sinh/lớp).Năm học 2021-2022, Thái Bình tuyển vào lớp 10 THPT chuyên với 475 học sinh. Trong đó có 11 lớp chuyên (35 học sinh/lớp); 2 lớp không chuyên (45 học sinh/lớp).

Đối tượng và điều kiện dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình là học sinh đã tốt nghiệp THCS tại tỉnh Thái Bình, bảo đảm độ tuổi theo quy định; xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

Mỗi học sinh đủ điều kiện dự tuyển được đăng ký dự tuyển vào 1 lớp chuyên. Các lớp chuyên gồm có: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Tin học. Việc tuyển sinh thực hiện qua 2 vòng: sơ tuyển; thi tuyển với những học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1.

Mỗi thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình sẽ thực hiện 4 bài thi, gồm 3 bài thi của các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (chung cho tất cả thí sinh) và 1 bài thi môn chuyên (theo đăng ký). Các môn thi chuyên gồm có: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh. Môn thi chuyên của lớp chuyên Tin học là môn Toán chuyên.

Đề thi theo hình thức tự luận; riêng môn Tiếng Anh chuyên kết hợp tự luận và trắc nghiệm; môn Tiếng Anh không chuyên theo hình thức trắc nghiệm khách quan (thí sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm).

Các bài thi môn không chuyên có thời gian làm bài như sau: môn Toán, Ngữ văn: 120 phút, môn Tiếng Anh: 60 phút. Các bài thi môn chuyên: 150 phút. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm bài thi môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán và môn chuyên, trong đó môn chuyên nhân hệ số 2.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm bài thi môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán và môn chuyên, trong đó môn chuyên nhân hệ số 2. Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm bài thi môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán và môn chuyên.

Ngày thi  sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 28/5/2021.

Đức Văn