CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà bị nhà thầu phụ khởi kiện

Ông Hoàng Văn Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư xây dựng

và Phát triển đô thị Sông Đà xác nhận số tiền còn nợ Công ty TNHH Phát

triển Công nghiệp Năng lượng hơn 11 tỷ đồng.

Tuy

nhiên, ông Anh cho

biết, tài chính của công ty hiện nay rất khó khăn, lương cán bộ, nhân

viên trong công ty bị chậm từ tháng 4/2012 đến nay.

Mặc dù công ty có

làm thủ tục vay vốn ngân hàng để chi trả công nợ, nhưng không được ngân

hàng chấp thuận.

Ngày 10/6, ông Trịnh Đức Phú, Tổng Giám đốc Công

ty TNHH Phát triển Công nghiệp Năng lượng cho biết hiện công ty đã gửi

đơn đến Cơ quan Công an để được giúp đỡ, đồng thời tiến hành thủ tục

khởi kiện CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà.

Trong trường hợp xấu nhất, công ty TNHH Phát

triển Công nghiệp Năng lượng sẽ cử cán bộ kỹ thuật xuống thu hồi hệ

thống điều hòa, thông gió đã lắp đặt tại dự án Sông Đà – Hà Đông.

Theo Dân trí