Cung tăng có thể ép giá gạo giảm trong tháng 7

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần này

giảm do khách hàng ngừng mua chờ đợi vụ thu hoạch rộ vào cuối tháng với

hy vọng giá sẽ còn giảm nữa.

Gạo 5% tấm giá giảm xuống 420 USD/tấn,

FOB cảng Sài Gòn, từ mức 420-425 USD một tuần trước đây. Gạo 25% tấm

cũng giảm xuống 380-390 USD/tấn, từ 385-390 USD/tấn.

Theo một số nguồn tin, khách hàng đã hủy bỏ đơn đặt hàng lên tới hơn 90.000 tấn (đặt mua vào tháng 4 và 5) và có thể sẽ còn hủy tiếp trong tháng này.

Như vậy, xuất khẩu gạo tháng này sẽ khó tăng so với tháng 5.

Theo TBKTSG