Đầu tư 46.000 tỷ đồng cho Dung Quất từ đầu năm

Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp phép đầu tư thêm bốn dự án mới, tổng vốn đầu tư trên 46.000 tỷ đồng.

Như vậy, đến nay tổng số dự án được cấp phép vào khu kinh tế Dung Quất là 115 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 174.000 tỷ đồng (khoảng 8,3 tỷ USD). Trong đó có 15 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư là 5,74 tỷ USD.

Đặc biệt, nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ các nước Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản vào khu kinh tế Dung Quất đang có xu hướng tăng.

Nếu năm 2011, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 13.000 tỷ đồng, thì chỉ trong 5 tháng đầu năm nay tổng vốn đầu tư được cấp phép hơn 46.000 tỷ đồng.

Theo Vietnam+