ĐH Thương mại giảm học phí, hỗ trợ toàn bộ phí 3G cho sinh viên

Ông Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để giúp người học hoàn thành kế hoạch học tập, giảm bớt những khó khăn tài chính, nhà trường quyết định có các chương trình hỗ trợ tài chính đối với người học.

Cụ thể, về chính sách học phí, nhà trường quyết định giảm học phí đối với tất cả các học phần trong thời gian

học trực tuyến

. Mức giảm học phí được xác định căn cứ vào thời gian học trực tuyến và toàn bộ các chi phí mà trường tiết giảm tương ứng với thời gian học trực tuyến bao gồm: chi phí về cơ sở vật chất; điện, nước, vệ sinh…; chi phí quản lý hành chính, hội họp; chi phí hỗ trợ tiền ăn trưa và điều chỉnh giảm thu nhập của toàn bộ cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và người lao động…

Về học phí năm học 2020-2021, nhà trường tạm dừng việc tăng học phí theo lộ trình tăng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách học bổng và hỗ trợ dành cho sinh viên theo đúng quy định như những năm học trước cho sinh viên.

Đặc biệt, trường sẽ tính toán và hỗ trợ toàn bộ phí 3G cho người học trong thời gian học trực tuyến.

Ngoài ra, nhà trường sẽ hoàn trả toàn bộ tiền ở ký túc xá mà sinh viên đã nộp ch trường tương ứng với thời gian thực tế sinh viên phải ở nhà học online. Đồng thời, khi sinh viên quay trở lại học tập trung tại trường sẽ được xét giảm tiền ở ký túc xá cho những thời gian tiếp theo.

“Hiện, các bộ phận chức năng của trường đang khẩn trương tính toán, xác định các gói hỗ trợ và sẽ thông báo số tiền cụ thể mà người học được giảm, hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của người học hoặc giảm trừ vào tiền học phí mà người học phải nộp ở năm học sau.

Nhà trường thấu hiểu và mong muốn chia sẻ và tạo những điều kiện tốt nhất để người học giảm bớt khó khăn, hoàn thành tốt nhất kế hoạch học tập của mình”, ông Sơn nói.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch, các hoạt động của trường vẫn phải diễn ra bình thường, đúng kế hoạch, không bị gián đoạn. Do vậy, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và chấp hành nghiêm túc kế hoạch đào tạo của đội ngũ các giảng viên cũng như sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Thanh Hùng