Điểm chuẩn vào các ĐH Y Dược lớn nhất phía Nam cao nhất 9,5 điểm/môn

Trường ĐH Y Dược TP.HCM

Năm 2019, điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược TP. HCM dao động từ 18,5 đến 26,7 điểm. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với mức 26,7 điểm. Ngành Răng – Hàm – Mặt có điểm chuẩn 26,1; Dược học 23.85 điểm; Kỹ thuật xét nghiệm Y học 23 điểm; Kỹ thuật phục hình Răng 22,55…

Năm 2020, điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược TP.HCM dao động từ 19 đến 28.45 điểm. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với mức 28,45 điểm. Ngành Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn 28. Dược học 26,2…

Điểm chuẩn năm 2020 cao hơn năm 2019 khoảng 2 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược TP.HCM và Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2 năm qua

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch luôn có 2 mức điểm chuẩn dành cho học sinh TP.HCM và học sinh 62 tỉnh thành còn lại.

Năm 2019, điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dao động từ 18,05 đến 24,65. Trong đó ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 24,65. Ngành Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn là 25.15. Ngành Dược học có điểm chuẩn 23,55…

Năm 2020, điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dao động từ 19 đến 27,5. Đặc biệt Ngành Y khoa không còn đứng số 1 về điểm chuẩn dù vẫn rất cao 27,5; Ngành Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn cao nhất là 27,55…

Điểm chuẩn năm 2020 cao hơn năm 2019 khoảng hơn 2 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược TP.HCM và Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2 năm qua

>>> Mời quý phụ huynh và học sinh

tra cứu điểm chuẩn đại học

năm 2021

Lê Huyền