DN bất động sản Việt Nam thiệt thòi trên sân nhà

Trong kiến nghị tới các cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp

Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cho rằng họ đang chịu những thiệt thòi ngay trên sân nhà.

Các doanh nghiệp bất động sản trong nước mong muốn các cơ quan chức năng trợ giúp để được

cạnh tranh

lành mạnh ngay trên sân nhà.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực tế đã phát sinh nhiều hệ lụy

trong quá trình các

nhà đầu tư nước ngoài

tham gia hoạt động tại Việt

Nam trong lĩnh vực bất động sản.

Qua khảo sát cho thấy, nhiều nhà đầu tư nước

ngoài đăng ký số vốn điều lệ thấp (thường chỉ là 20% tổng số vốn đầu

tư). Con số này chỉ đủ đáp ứng điều kiện theo Luật Kinh doanh Bất động sản và các

doanh nghiệp này không vay từ nước ngoài để chuyển vốn vào Việt Nam

kinh doanh.

Nguồn vốn hiện các nhà đầu tư nước ngoài đang huy động lại

được vay từ chính các tổ chức tín dụng trong nước hoặc thông qua nhiều

hình thức khác nhau từ khách hàng Việt Nam. Điều này không chỉ khiến

cho việc thu hút vốn FDI không như kỳ vọng mà còn làm hạn chế khả năng

tiếp cận vốn của các

doanh nghiệp

trong nước. Đặc biệt, vào thời điểm

nguồn vốn dành cho lĩnh vực

bất động sản

đang bị siết chặt như hiện nay thì miếng

bánh bị san sẻ càng khiến các doanh nghiệp bất động sản trong nước gặp khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho

rằng cần xem xét lại một số quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Bởi theo Luật Đầu tư thì quyền của nhà đầu tư nước ngoài được bình đẳng

như các nhà đầu tư trong nước trong việc tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn

tín dụng, quỹ hỗ trợ cũng như đất đai và tài nguyên theo quy định.

Mặt

khác các quy định về: tỷ lệ vốn tối thiểu của các nhà đầu tư trong dự án bất động sản; tỷ lệ vốn tối thiểu của các nhà đầu tư trong các dự án nhà ở

thương mại; tỷ lệ vốn tối thiểu của các nhà đầu tư trong dự án Khu đô

thị; tỷ lệ vốn tối thiểu (20%) mà các cổ đông sáng lập của Công ty cổ

phần phải đăng ký mua… đã tạo sân chơi quá thoáng khiến nhà đầu tư nội

phải chịu thiệt thòi trước nhà đầu tư ngoại ngay trên sân nhà.

Theo đó, việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn

bản quy phạm pháp luật liên quan sẽ theo hướng đảm bảo kiểm soát được

hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam . Cơ quan chức năng sẽ đề

xuất biện pháp không khuyến khích và hạn chế các dự án đầu tư nước ngoài

sử dụng nhiều vốn vay, tỷ lệ sử dụng ngoại tệ cao, đặc biệt là nhóm bất động sản./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)