Dự án VLAP góp phần hiện đại hóa quản lý đất đai

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (dự án

VLAP) thực hiện từ năm 2008 đã góp phần quan trọng vào cải cách thủ tục hành

chính trong

quản lý đất đai

tại Việt Nam.

Thông qua đó đã lập được hơn 2 triệu hồ sơ theo thửa đất, hơn 1 triệu giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp. Đây là nội dung tại Hội nghị tổng kết

hoạt động năm 2012, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2013

dự án VLAP

do Bộ Tài

nguyên và Môi trường tổ chức tại tỉnh Thái Bình, ngày 25/1.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với sự hỗ trợ của

Ngân hàng Thế giới và Đại sứ quán Newzealand, d ự án thực hiện trong 5 năm từ

2008 đến năm 2013 tại 9 tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình

Định, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long. Riêng năm 2012 kinh phí thực

hiện dự án là hơn 20 triệu USD, nâng tổng số kinh phí từ khi bắt đầu đưa vào

triển khai năm 2008 đến nay lên trên 37,6 triệu USD.

Mục tiêu đến hết năm 2013 – năm cuối cùng của dự án, VLAP sẽ hỗ trợ Việt

Nam xây dựng Trung tâm dữ liệu cấp trung ương như một “ngân hàng dữ liệu” cung

cấp cho mọi ngành, mọi đối tượng các thông tin về đất đai. Đồng thời trang bị

đầy đủ thiết bị đo đạc số như toàn đạc điện tử, thiết bị GPS – RTK, DGPS cho các

văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cài đặt và đào tạo sử dụng phần

mềm điện tử VILIS thống nhất giữa 9 địa phương nói trên.

Nội dung chính của dự án này là hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai

thông qua thủ tục điện tử, đo đạc lập bản đồ địa chính, lập các sổ sách địa

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các thửa đất dưới dạng

cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để mọi người dân và hệ

thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hiểu rõ về chính sách, pháp luật về

đất đai, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cấp lại

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…qua đó giúp giảm bớt các khâu thủ tục hành

chính và tăng cường tính công khai và minh bạch trong quản lý về đất đai./.

Thu Hoài (TTXVN)