Dự kiến sau ngày 8/3, học sinh Tiền Giang trở lại trường

Ngày 28/2, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang ký công văn số 238 về việc kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh, học viên Tiền Giang do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 8/3.

Theo đó, học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên (kể cả học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học; dạy thêm – học thêm) các trường, trung tâm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục được nghỉ học từ ngày 2/3 đến hết ngày 8/3.

Tiền Giang cho toàn bộ học sinh nghỉ học đến hết ngày 8/3

Công văn Tiền Giang cho toàn bộ học sinh nghỉ học đến hết ngày 8/3

Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thường xuyên cập nhật các thông tin về công tác chỉ đạo và diễn biến dịch bệnh Covid-19 để thông tin kịp thời đến công chức, viên chức, học sinh, học viên và phụ huynh.

Hoài Thanh