Đưa Chứng khoán Tràng An vào kiểm soát đặc biệt

Ngày 6/9/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, từ ngày 6/9/2012 đến ngày 6/3/2013. Như vậy, đây là công ty chứng khoán thứ chín bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, kể từ đầu năm đến nay.

SSC

yêu cầu, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trước đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã thông báo yêu cầu

TAS

giải trình về những điểm ngoại trừ trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 đã soát xét, do ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 đã soát xét của TAS có nhiều điểm ngoại trừ, trong đó có ý kiến ngoại trừ về phần lớn công nợ phải thu.

Tính tới thời điểm 30/6, khả năng thanh toán nhanh của

TAS

chỉ đạt 0,044 lần, khoản nhận nợ lại các khoản vay của nhà đầu tư đều quá hạn thanh toán, lỗ lũy kế gần 70 tỷ đồng, chiếm hơn 50% vốn điều lệ. Khoản phải thu khách hàng của TAS tại thời điểm 30/6/2012 lên tới 236 tỷ đồng, chiếm 92% tổng tài sản, trong đó khoản quá hạn là 73,6 tỷ đồng.

Mới đây, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cũng ra quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An do thường xuyên vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên đồng thời không hoàn trả tiền vay quỹ hỗ trợ thanh toán đúng thời hạn theo quy định hiện hành.

Theo đó, TAS phải có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ của thành viên lưu ký theo đúng quy định hiện hành và hoàn trả đầy đủ số tiền gốc đã vay của Quỹ hỗ trợ thanh toán và lãi phát sinh theo quy định trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 05/9/2012.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/9, giá cổ phiếu TAS giảm kịch biên độ cho phép và về mức 2.800 đồng/cổ phiếu.

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định đặt Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

(SBS)

vào tình trạng

kiểm soát đặc biệt

, kể từ ngày 29/8/2012 đến ngày 28/2/2013.

Danh sách các CTCK bị kiểm soát đặc biệt trên thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần Tràng An (TAS)

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài gòn Thương tín (

SBS

)

Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp VN (VIG)

Công ty cổ phần Chứng khoán Cao Su

Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng

Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông

Công ty cổ phần Chứng khoán Vina

Công ty cổ phần Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Trường Sơn

Linh Chi (Vietnam+)