Gas giả thải khí độc khi đun nấu

Bơm nước vào bình gas, ghi sai khối lượng vỏ bình để gian lận khối lượng

gas… trở thành những chiêu lừa đảo phổ biến ở các cơ sở sang chiết

gas không phép.

Nạn gian lận thương mại theo kiểu

bơm nước vào bình gas tuy không gây nguy hiểm cho người sử dụng, nhưng

có thể ảnh hưởng đến chất lượng gas khi đun nấu.

Việc

cho nước vào gas với thành phần ít thì gần như không ảnh hưởng đến sự

cháy của gas.

Nếu chất lượng gas không tốt do không được lọc

hết các tạp chất hoặc bổ sung những tạp chất khác thì khi cháy, nó có

thể giải phóng và tạo ra khí độc ảnh hưởng đến người đun nấu.

Những khí này thường không có mùi,

hoặc chỉ có mùi ngai ngái nhẹ nên khó phát hiện bằng cảm giác.

Theo Bee.net.vn