Giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới: cao nhất hơn 300.000 đồng/bộ

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 của hai bộ sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu thực hiện từ năm 2021-2022.

Cụ thể, với bộ sách lớp 2 ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’, giá

sách giáo khoa

10 môn học (tương đương 10 cuốn) là 179.000 đồng.

Còn bộ ‘Chân trời sáng tạo’ có giá 186.000 đồng.

Cũng theo công bố của Nhà xuất bản Giáo Dục, sách giáo khoa lớp 6 mới có giá 245.000 đồng/bộ và 234.000 đồng/bộ (chưa kể sách Tiếng Anh).

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam có 2 đầu sách (học sinh các trường sẽ chọn 1 trong 2 đầu sách). Cụ thể một đầu sách có 2 cuốn giá 76.000 đồng và 1 đầu sách có 1 cuốn giá 89.000 đồng.

Như vậy tính cả sách Tiếng Anh, mỗi bộ sách giáo khoa lớp 6 có giá trên 300.000 đồng/bộ.

So với sách giáo khoa hiện hành, sách giáo khoa mới xuất bản theo phương thức xã hội hóa có mức giá cao hơn rõ rệt nhưng đều nằm trong khung đã được quy định.

Bảng giá sách giáo khoa lớp 2 do Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam mới công bố

Bảng giá sách giáo khoa lớp 6 do Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam công bố

Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt 72 sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

TTO – Ngày 9-2, bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo vừa phê duyệt 72 sách giáo khoa của tất cả các môn học của lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.