Hà Nội: Chung cư vận hành 8 tháng, hai lần “rụng” cánh cửa sổ

Cửa sổ kính rơi từ tầng 12 xuống sân sau

chung cư CT36

trong thời điểm có nhiều người dân đang ngồi hóng mát. (Ảnh: Cộng tác viên)

Trước đó, ngày 6/8, một cửa sổ kính khác cũng rơi từ tầng 6 xuống mái che sân sau tòa nhà. (Ảnh: Cộng tác viên)

Võ Phương (Vietnam+)