Hà Nội dành 10.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Mai Sương – Giám đốc Chi nhánh

Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội cho biết, trọng tâm nhiệm vụ 6 tháng

cuối năm 2012, Chi nhánh sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

trong việc vay vốn tổ chức sản xuất kinh doanh.

Cuối

tháng này, ngành ngân hàng thành phố Hà Nội sẽ dành 10.000 tỷ đồng để

cho vay với lãi suất tối đa là 15%.

Thậm chí có những khoản đầu tư sẽ

được vay với lãi suất chỉ 12%.

Các doanh nghiệp chưa được vay vốn sẽ

được cho vay với lãi suất thấp.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội hiện nay huy động vốn

chiếm 30-35% trong toàn quốc, nên phải chia sẻ với các tỉnh, thành khác

chứ không thể sử dụng hết nguồn vốn huy động được cho các doanh nghiệp

trên địa bàn Thủ đô vay.

Theo Vietnam+