Hà Nội đầu tư xây dựng đồng bộ hai khu đô thị mới

Ngày 24/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Dự án

khu đô thị mới

Hoàng

Văn Thụ do Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) làm chủ đầu tư

sẽ được triển khai thực hiện từ quý 4 năm 2011, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm

2015.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.655 tỷ đồng, được triển khai xây dựng trên

diện tích đất khoảng 225.621m2 tại các phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Yên Sở

(quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhằm xây dựng một khu đô thị mới văn minh hiện đại,

đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ công cộng thiết yếu và các

công trình khác theo đúng Quy hoạch chi tiết đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố

phê duyệt trước đây.

Tại địa bàn huyện Thanh Trì, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã điều

chỉnh

quy hoạch chi tiết

tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới

Tứ Hiệp

, được thực hiện trên diện tích đất khoảng

167.414 m2, quy mô dân số 4.594 người.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo lập được một không gian đô thị mới hiện

đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hài hòa giữa những công

trình xây dựng với hệ thống giao thông cây xanh, kết nối hệ thống giao thông và

hạ tầng kỹ thuật giữa khu đô thị với giao thông, hạ tầng kỹ thuật của các khu

dân cư lân cận, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân trong khu vực.

Đồng thời, tạo lập được quỹ đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng

xã hội để thành phố xây dựng nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự

án trên địa bàn quận Hoàng Mai; thiết lập quy chế quản lý không gian kiến trúc

đô thị và quy chế quản lý đầu tư xây dựng làm cơ sở để chủ đầu tư lập dự án đầu

tư đúng quy hoạch.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa chấp thuận đầu tư dự án xây dựng hạ

tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thạch Xá, huyện Thạch

Thất.

Dự án nhằm xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các khu đất tại

Mả Cố (khu X2, X7) tạo thành một điểm dân cư mới có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ,

hoàn chỉnh để đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất hiện

có, góp phần tăng nguồn thu ngân sách các cấp và thực hiện quy hoạch chung

huyện.

Dự án được thực hiện trên diện tích đất khoảng 2,686ha do Ủy ban Nhân dân

huyện Thạch Thất làm

chủ đầu tư

./.

Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)