Hà Nội ra quy định về mua bán, quản lý nhà xã hội

Ngày 13/9, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Phí Thái

Bình chính thức ký ban hành Quy định việc bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử

dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy định nêu rõ đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là hộ gia

đình có ít nhất một người hoặc cá nhân (đối với trường hợp là hộ độc thân) là

cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng

vũ trang nhân dân hưởng lương từ

ngân sách nhà nước

làm việc trong các cơ quan,

đối tượng đã trả lại nhà công vụ thuộc thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, các đối tượng này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: chưa có sở

hữu nhà ở và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; có

nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng có diện tích ở bình quân trong hộ gia đình

dưới 5m2 sàn/người; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng là nhà ở tạm, hư hỏng

dột nát; phải chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.

Hơn nữa, các đối tượng được mua, thuê, thuê mua

nhà ở xã hội

phải có hộ

khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội. Trường hợp đối tượng thuộc

lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có

hộ khẩu

thường trú tại Hà Nội thì phải có

xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác,

thực trạng về nhà ở.

Đặc biệt, tất cả những đối tượng muốn được mua, thuê, thuê nhà ở xã hội

phải có mức thu nhập bình quân hàng tháng không thuộc diện phải nộp thuế thu

nhập cá nhân từ

thu nhập

thường xuyên.

Việc lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội sẽ thực hiện

theo phương pháp chấm điểm. Người có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải

quyết trước (với thang điểm tối đa là 100).

Trong các tiêu chí chấm điểm của Hà Nội, tiêu chí khó khăn về nhà ở được

điểm cao nhất (50); tiêu chí về đối tượng (30), tiêu chí ưu tiên khác được cộng

thêm 10 điểm; một số tiêu chí do Thành phố quy định cũng được cộng thêm 10 điểm

như: bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang

nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, giáo sư, nhà giáo nhân

dân….

Chủ đầu tư nhà ở xã hội có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan

đến dự án, tổng số căn hộ bán, cho thuê, thuê mua, thời gian bắt đầu và kết thúc

nhận đơn đăng ký tại trụ sở Xây dựng, trang Web của Sở Xây dựng, đăng tải ít

nhất 1 lần tại các báo địa phương để người dân biết, đăng ký cũng như giám

sát./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)