Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn xin từ nhiệm sớm

GS.TS Phạm Quang Minh được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đến tháng 10 năm nay, ông Minh sẽ hết nhiệm kỳ hiệu trưởng. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, ông đã xin từ nhiệm sớm 3 tháng.

GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhiệm kỳ 2016 – 2020

GS. Phạm Quang Minh (sinh năm 1962, Hải Dương), tốt nghiệp đại học ngành Lịch sử thế giới tại Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Kuban (Liên Xô) năm 1986. Ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đông Nam Á tại Đại học Humboldt (Đức) năm 2002.

Đến năm 2007, ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư. GS. Phạm Quang Minh đã có 33 năm công tác tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (từ năm 1987 đến nay).

Hiện tại, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đang có hai Phó Hiệu trưởng là GS.TS Hoàng Anh Tuấn – Phụ trách chung và PGS.TS Trần Thị Minh Hòa – Phụ trách công tác Hành chính – Tổng hợp, cơ sở vật chất, công tác Kế hoạch – Tài chính, công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

Thúy Nga