HNX: Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 24/10/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành. Phiên

đấu thầu

có tổng khối lượng gọi thầu đạt 1.500 tỷ đồng với ba loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm.

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn hai năm có hai thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 450 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 10,8-13 %/năm. Kết quả, huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu hai năm với lãi suất trúng thầu 10,8%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 1,13%/năm).

Đối với trái phiếu kỳ hạn ba năm có hai thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 100 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 11,50-13,50%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có một thành viên tham gia dự thầu với khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 50 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 14,00%/năm. Tuy nhiên, cả trái phiếu kỳ hạn ba năm và 5 năm đều không có khối lượng trúng thầu, do lãi suất đặt thầu cao hơn lãi suất trần nên không có trái phiếu trúng thầu tại hai kỳ hạn này.

Như vậy, kể từ đầu năm 2012, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được tổng cộng 25.860 tỷ đồng

trái phiếu

Chính phủ

qua hình thức đấu thầu./.

Linh Chi (Vietnam+)