Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15/8

Theo đó, một số mốc thời gian năm học đã được thay đổi như: Hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7 (thay vì hoàn thành chương trình học kỳ II trước ngày 28/6 và kết thúc năm học trước ngày 30/6 như ở lần điều chỉnh đầu tiên).

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 31/7 (ở lần điều chỉnh trước đây là trước ngày 15/7).

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng trước ngày 10/9. Sơ kết học kỳ I được tổ chức trước ngày 30/1. Tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 15/8.

Khung kế hoạch thời gian năm học sửa đổi, bổ sung tại quyết định này được áp dụng đối với năm học 2019-2020.

Kế hoạch này thay thế quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/2.

Thanh Hùng