Học sinh Hậu Giang sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 12/9

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Hậu Giang thì học sinh của địa phương này sẽ khai giảng vào ngày 12/9.

Ngày 18/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh vừa ký Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các cấp phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất từ ngày 9/9 và khai giảng đồng loạt vào ngày 12/9. Riêng với cấp học mầm non không tổ chức tựu trường và khai giảng.

Trong đó, cấp học mầm non: học kỳ 1 có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 20/9/2021 kết thúc ngày 28/2/2022, học kỳ 2 có 17 tuần thực học từ ngày 31/1/2022 kết thúc năm học trước ngày 11/6/2022).

Cấp học phổ thông: học kỳ 1 có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 13/9/2021 kết thúc ngày 22/1/2022), học kỳ 2 có 17 (bắt đầu từ ngày 24/1/2022 kết thúc năm học trước ngày 4/6/2022).

Riêng đối với giáo dục thường xuyên: học kỳ 1 có 16 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 13/9/2021 kết thúc ngày 8/1/2022, học kỳ 2 có 16 tuần (bắt đầu từ ngày 10/1/2022 kết thúc trước ngày 18/5/2022).

UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu, trong quá trình triển khai thực hiện ngành Giáo dục phải đảm bảo số tuần thực học ít nhất 35 tuần đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; ít nhất 32 tuần đối với giáo dục thường xuyên.

Thời gian các cấp học phổ thông thống nhất tổ chức kiểm tra học kỳ là 10 ngày (mỗi học kỳ 5 ngày, học sinh được nghỉ sau khi thi học kỳ, số ngày nghỉ sau thi tùy thuộc vào điều kiện thực tế của mỗi trường.

Thời gian còn lại nhà trường tổ chức chấm thi và lên điểm thi nhưng phải đảm bảo đúng thời gian quy định của từng học kỳ). Riêng đối với ngành học mầm non thời gian chuyển giao giai đoạn giữa các chuyên đề là 10 ngày.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận Tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2022. Hoàn thành

tuyển sinh

vào lớp 10 trước ngày 31/7/2022.

Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, thi tốt nghiệp THPT, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, năm học 2021-2022, theo lịch thi của Bộ GD&ĐT quy định.

Bảo Kỳ