‘Học sinh lớp 6 không đọc thông viết thạo’: Đồng Tháp ra công văn khẩn

Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho hay đã nhận được thông tin báo chí phản ánh chuyện một số học sinh lớp 6 của Trường THCS – THPT Tân Mỹ (huyện Thanh Bình) còn yếu về kiến thức, kỹ năng.

Một lãnh đạo Sở này cho rằng, việc học sinh chưa đảm bảo kiến thức, kỹ năng xảy ra tại các cơ sở giáo dục do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xuất phát từ việc các cơ sở giáo dục thực hiện chưa tốt việc dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học. Thậm chí, có cơ sở giáo dục còn gây áp lực cho giáo viên bằng chỉ tiêu thi đua không phù hợp. Thực trạng này tuy chỉ là hiện tượng cá biệt, nhưng đã ảnh hưởng đến toàn ngành và gây bức xúc trong dư luận.

Để chấn chỉnh thực trạng này, Sở GD-ĐT Đồng Tháp yêu cầu các phòng GD-ĐT, các trường THPT và cơ sở giáo dục thường xuyên kiểm tra, rà soát, thống kê về số học sinh, học viên còn yếu.

Sở cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn nghiêm túc phân tích nguyên nhân, trong đó làm kỹ nguyên nhân về phía nhà trường (như tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng học sinh yếu kém,…). Từ đó, có biện pháp khắc phục cụ thể, khả thi, phù hợp.

Trường THCS – THPT Tân Mỹ (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp)

Đồng thời, tổ chức kèm cặp, bồi dưỡng học sinh, học viên yếu để các em từng bước củng cố lại kiến thức, kỹ năng chưa đạt.

Yêu cầu không giao chỉ tiêu học sinh lên lớp với giáo viên

Sở GD-ĐT Đồng Tháp cũng yêu cầu các trường không giao chỉ tiêu học sinh lên lớp cho giáo viên và không sử dụng tiêu chí này làm điều kiện “cứng” hay “khống chế” trong đánh giá, xếp loại và xét thi đua khen thưởng vào cuối năm học.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ, cuối kỳ học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT. Kiên quyết không để học sinh, học viên chưa đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng tối thiểu của từng khối lớp được lên lớp.

Có phân tích, đánh giá kết quả kiểm tra định kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ, đối chiếu với kết quả đánh giá thường xuyên của giáo viên để tìm ra nguyên nhân (nếu có chênh lệch) và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Cùng đó, tổ chức nghiêm túc việc khảo sát chất lượng học sinh, học viên đầu năm học để phân loại học sinh, học viên yếu kém và có biện pháp kèm cặp, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng.

Thanh Hùng