Học sinh THPT của Long An đi học lại từ ngày 2/3

Theo đó, UBND tỉnh Long An đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT cho học sinh cấp THPT, GXTD và sinh viên, học viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học lại từ ngày 2/3.

Riêng trẻ em khối mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 7/3.

UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đi vào giảng dạy và bố trí thời gian hợp lý, đảm bảo thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định; tạm thời không tổ chức ăn, uống tại các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, học viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế.

Sở GD-ĐT, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tiếp tục thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị giảng dạy đảm bảo vệ sinh, an toàn, an tâm và đầy đủ các điều kiện cần thiết trước khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại.

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết trước khi cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại.

Lê Huyền