Hơn 150 giáo viên bị ‘quên’ nâng lương: Sở GD-ĐT Cần Thơ nhận sai

Chiều 18/9, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP Cần Thơ Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt lãnh đạo Sở chủ trì buổi cung cấp thông tin cho báo chí vụ “hơn 150 giáo viên xuất sắc bị “quên” nâng bậc lương trước hạn”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Cần Thơ thông tin cho báo chí về vụ châm nâng lương trước thời hạn cho giáo viên

Giáo viên cầu cứu

Trong đơn cầu cứu của tập thể giáo viên các trường THPT trực thuộc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ gửi báo chí, trình bày: nhằm động viên khuyến khích kịp thời công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08 ngày 13/7/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ vào Thông tư này, hàng năm Sở Nội vụ đều có công văn hướng dẫn thực hiện.

Cụ thể, năm 2019, Sở Nội vụ đã có công văn số 2735 ngày 16/12/2019 về việc thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019, do lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ.

Trong công văn nêu rõ về điều kiện, tiêu chuẩn để thực nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc. Thời hạn gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 31/3/2020.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cũng đã có công văn số 2855 ngày 8/11/2019 về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2020 và nâng bậc lương trước hạn, trong đó nêu thời hạn nộp hồ sơ xét nâng bậc lương trước hạn về Sở chậm nhất ngày 10/12/2019.

Các đơn vị trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT đã nộp đầy đủ hồ sơ về Sở theo đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay đã gần cuối năm 2020 mà tập thể giáo viên chưa nhận được thông báo từ Sở GD&ĐT về kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn.

“Vậy theo hạn định của Sở Nội vụ là ngày 31/3 hết hạn, chúng tôi có được nâng bậc lương trước thời hạn không, trong khi theo chúng tôi được biết Sở GD&ĐT TP không tiến hành họp xét và trình văn bản, hồ sơ qua Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt?”, đơn trình bày của các giáo viên nêu.

Thừa nhận sai sót

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, thực hiện công văn số 2735 của Sở Nội vụ TP về việc thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Sở GD-ĐT có công văn 2855 ngày 8/11/2019, về việc nâng lương thường xuyên năm 2020 và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị thuộc sở.

Đến ngày 25/3, Sở GD-ĐT đã tập hợp đủ số lượng hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước hạn của 154 công chức, viên chức đơn vị trực thuộc.

Sau đó, Phòng Tổ chức cán bộ đã tiến hành kiểm tra, rà soát thành phần và tính hợp lệ hồ sơ của các đơn vị gửi về Sở.

Ông Hùng khẳng định, việc nâng lương của các giáo viên mặc dù trễ nhưng vẫn phải được thực hiện

“So với các năm trước đây số lượng hồ sơ gửi về Sở khá nhiều, trong đó phải có đầy đủ hồ sơ chi tiết. Phòng Tổ chức cán bộ đã tiến hành phân loại, xem tính hợp lệ của các hồ sơ. Đồng thời hướng dẫn cho các đơn vị điều chỉnh, bổ sung hồ sơ cho hợp lệ.

Tuy nhiên, số lượng nhân sự của Phòng Tổ chức cán bộ ít (6 người), đồng thời phải phân công nhiệm vụ để chuẩn bị nhân sự cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Chính vì vậy, đến ngày 14/5, Phòng Tổ chức cán bộ mới tham mưu lãnh đạo Sở họp rà soát, kiểm tra kết quả việc xét nâng lương trước hạn của các đơn vị trực thuộc”, ông Hùng nói.

Vẫn theo ông Hùng, tại cuộc họp xét, các thành viên tham gia rà soát đã phát hiện ra hồ sơ vẫn còn sai sót, trong đó quan trọng nhất là quy chế xét đã không còn phù hợp trong giai đoạn hiện tại.

Chính vì vậy, lãnh đạo Sở đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ nghiên cứu các văn bản quy định của các cấp có thẩm quyền để tham mưu lại quy chế xét nâng lương trước hạn mới thay thế quy chế đã ban hành năm 2013, đồng thời tiếp tục rà soát để yêu cầu các đơn vị điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

“Bên cạnh đó, khi đối chiếu với các quy định thì Giám đốc Sở đã phát hiện Phòng Tổ chức cán bộ trình xét duyệt trễ. Theo quy định Thông tư 08 của Bộ Nội vụ, việc xét duyệt nâng lương trước thời hạn phải hoàn thành trước quý I.

Trong cuộc họp hôm đó, Giám đốc Sở đã đồng ý với các thành viên góp ý là đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ có văn bản gửi các cơ quan chức năng xin hướng dẫn xử lý vấn đề này như thế nào, vì đây là chuyện liên quan đến chính sách của các giáo viên”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, Giám đốc Sở đã phê bình và yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để có ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo.

Đến ngày 9/6, Phòng Tổ chức cán bộ mới trình được quy chế với căn cứ pháp lý mới để Giám đốc Sở ký ban hành.

Ngày 17/9, hồ sơ xét nâng lương trước hạn của công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở đã hoàn thiện gửi Sở Nội vụ tiếp tục xem xét theo thẩm quyền.

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ nhìn nhận việc hướng dẫn, tập hợp hồ sơ, tham mưu trình hồ sơ để lãnh đạo Sở tiến hành rà soát và lập hồ sơ gửi các cơ quan có liên quan của một số cá nhân, tập thể được phân công nhiệm vụ là chưa đáp ứng được thời gian theo quy định.

“Việc chậm trễ trong rà soát, thực hiện các thủ tục nâng lương trước hạn đã làm cho giáo viên có liên quan cảm thấy bức xúc, lo lắng, vì đây là quyền lợi của họ nhưng bị kéo dài, đã hết thời gian nâng lương nhưng vẫn chưa có quyết định. Các giáo viên lo lắng là đúng. Việc sơ sót của các cá nhân, tập thể trong việc tham mưu vấn đề này là có thật.

Cụ thể, việc hướng dẫn của Phòng chuyên môn thuộc Sở chưa rõ ràng dẫn đến việc các đơn vị làm hồ sơ chưa chất lượng, còn sai sót và chậm trễ. Chậm trễ này làm giáo viên bức xúc, cũng như làm ảnh hưởng tới uy tín của ngành giáo dục đào TP, đặc biệt là Giám đốc Sở”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, được sự hỗ trợ của Sở Nội vụ, sự chỉ đạo quyết liệt của Phó Chủ tịch UBND TP, Sở GD -ĐT TP khẳng định: “chế độ của giáo viên là phải đảm bảo, còn sai sót của các cá nhân sai tới đâu xử lý đến đó.

“Việc nâng lương của các giáo viên mặc dù trễ nhưng vẫn phải được thực hiện đúng quy định, không bỏ sót một giáo viên nào cả” – Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP Cần Thơ nói.

Hoài Thanh