HOSE: Thí điểm triển khai lệnh thị trường từ ngày 2/7

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (

HoSE

) cho biết, sẽ triển khai thí điểm lệnh thị trường trong vòng 3 tháng, thời gian thực hiện bắt đầu từ 2/7/2012.

Theo đó, HoSE sẽ tiến hành các công tác chuẩn bị và sớm công bố danh sách các công ty chứng khoán thành viên sẵn sàng tham gia

triển khai

lệnh thị trường.

Được biết, lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Đặc điểm của lệnh thị trường chỉ được áp dụng trong thời gian khớp lệnh liên tục và sẽ bị hủy bỏ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

Ngoài ra, HoSE cũng đưa  một số lưu ý khi sử dụng lệnh thị trường, với đặc điểm “chấp nhận mức giá thị trường” lệnh thị trường không đặt ra mức giá cụ thể, lệnh sẽ được khớp với các mức giá đối ứng tốt nhất trên thị trường.

Thêm vào đó, do có độ trễ trong quá trình xử lý của hệ thống giao dịch, lệnh thị trường có thể bị từ chối nếu hệ thống giao dịch chưa hoàn tất quá trình khớp lệnh xác định giá mở cửa hoặc hệ thống đang chuẩn bị dữ liệu tại thời điểm đầu phiên giao dịch buổi chiều.

Linh Chi (Vietnam+)