Hướng dẫn giảm tải môn Ngữ văn ở bậc THCS

Xem hướng dẫn giảm tải môn Ngữ văn THCS:

TẠI ĐÂY

Theo Bộ GD-ĐT, hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam.

Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Lê Huyền