Hướng dẫn giảm tải nội dung các bậc học phổ thông

Tinh giản bậc trung học

Theo đó, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở thực hiện điều chỉnh nội dung dạy các môn học để phù hợp với thời gian của năm học 2019-2020.

Đối với các môn học Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở.

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý, không kiểm tra, đánh giá những nội dung kiến thức đã tinh giản theo công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 1/9/2011 và các nội dung

“Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh tự học”

theo hướng dẫn của công văn mới này.

Cụ thể nội dung tinh giản các môn học cấp THCS mời quý độc giả xem dưới đây

(nhấp vào để xem)

:

Môn Ngữ Văn

Môn Toán

Môn Tiếng Anh

Môn Vật Lý

Môn Tin Học

Môn Công Nghệ

Môn Lịch sử

Môn Địa Lý

Môn Giáo dục công dân

Môn Hóa

Môn Sinh học

Môn Tiếng Nga

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Trung

Môn Tiếng Nhật

Cụ thể nội dung tinh giản các môn học cấp THPT mời quý độc giả xem dưới đây (nhấp vào để xem):

Môn Toán

Môn Ngữ văn

Môn Vật lý

Môn Hóa học

Môn Sinh học

Môn Lịch sử

Môn Địa lý

Môn Giáo dục công dân

Môn Tiếng Anh

Môn Tiếng Pháp

Môn Tiếng Trung

Môn Tiếng Nga

Môn Tiếng Nhật

Môn Tin học

Tinh giản bậc Tiểu học

Hướng dẫn tinh giản bậc tiểu học được Bộ GD-ĐT xây dựng cụ thể cho từng môn học của từng lớp học từ lớp 1 đến lớp 5. Theo đó, có 9 môn học từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ II, gồm: Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội; Lịch sử và Địa lý; Âm nhạc; Thủ công/Kỹ thuật; Thể dục. Việc tinh giản được hướng dẫn cụ thể theo từng tuần dạy học của chương trình, để đảm bảo các nhà trường thuận lợi trong triển khai việc thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Các nội dung cơ bản được giữ để đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Một số nội dung, yêu cầu trong bài học được giảm tải; một số bài học được chuyển thành bài tự chọn, bài tự học ở nhà hoặc không tổ chức dạy học; các nội dung tiết học gần nhau thuộc cùng một chủ đề được ghép thành một bài học theo chủ đề.

“Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học”, hướng dẫn của Bộ nêu.

Cụ thể nội dung tinh giản cấp Tiểu học mời quý độc giả xem

TẠI ĐÂY

.

Thanh Hùng – Lê Huyền