Hủy đăng ký giao dịch của VIA và HVC trên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết sẽ hủy đăng ký giao dịch 6,92 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Hưng Vượng (mã

HVC

) từ ngày 31/5, theo đó ngày giao dịch cuối cùng là 30/5.

Trước đó HNX cũng ra quyết định hủy đăng ký giao dịch 1,2 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Vian (mã

VIA

) từ ngày 29/5 và ngày giao dịch cuối cùng là 28/5.

HNX

cho hay, lý do hủy niêm yết là hai công ty trên không còn đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo Quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật Chứng khoán./.

Linh Chi (Vietnam+)