Huy động gần 80.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức thành công phiên đấu thầu 2.740 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với ba loại kỳ hạn 2, 3 và 5 năm.

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn hai năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 2.050 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,19-11,05%/năm. Kết quả huy động 1.100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 9,3%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,11%/năm).

Đối với

trái phiếu

kỳ hạn ba năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.540 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,15-11,4%/năm. Kết quả đạt 1.590 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 9,4%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,11%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn năm năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 500 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,5-11%/năm và kết quả huy động là 50 tỷ đồng trái, lãi suất trúng thầu 9,6%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,07%/năm).

Như vậy, kể từ đầu năm,

Kho bạc

Nhà nước đã huy động được tổng cộng 79.224 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức

đấu thầu

, trong đó riêng tháng Tám đã huy động được 15.650 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.

Linh Chi (Vietnam+)