[Infographic] Đế chế của ông chủ Amazon khủng cỡ nào?

Bách Hoá Xanh sẽ mua toàn bộ trái cây của bầu Đức nếu thị trường có nhu cầu