Khơi thông “điểm nghẽn” thể chế trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Thực hiện giãn cách trong khu vực chế biến thủy sản của công ty APT trong Khu công nghiệp Tân Tạo. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và những khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới và trong nước, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các bộ, ngành và địa phương là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất của khóa XV mới đây, Chính phủ tiếp tục khẳng định kiên định “mục tiêu kép,” thực hiện linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, từng địa phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội; tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

[Bốn nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19]

Theo thống kê, tính đến ngày 14/8 đã có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu cụ thể những vướng mắc, khó khăn do các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tế.

Các kiến nghị tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Việc sửa đổi, bổ sung những vướng mắc nêu trên liên quan đến 79 luật, 03 Nghị quyết của Quốc hội, 188 Nghị định, 20 Quyết định của Thủ tướng và 135 Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 21 bộ, cơ quan ngang bộ.

Qua tổng hợp, rà soát, Văn phòng Chính phủ nêu lên việc cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ngay để tháo gỡ vướng mắc quy định trong 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 10 bộ.

Tiếp đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn,” huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1079/CĐ-TTg gửi tới 10 Bộ trưởng (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ) về việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, điều hành Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV. (Nguồn: TTXVN)

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực cho công tác rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành cần tập trung cao nhất, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung ngay các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, thuế, phí, xây dựng… quy định tại 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý của 10 bộ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, bổ sung trong Đề nghị xây dựng luật sửa đổi các luật trước ngày 22/8/2021.

Việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 10 bộ trưởng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản pháp luật để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp bổ sung trong Đề nghị xây dựng luật sửa đổi 29 luật để Chính phủ kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai là rất cần thiết, nhằm khơi thông các “điểm nghẽn” về đầu tư, kinh doanh.

Mới đây nhất, tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 17/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết tâm giải quyết những ách tắc, vướng mắc, “điễm nghẽn” về thể chế đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được tháo gỡ để tạo động lực mới, giải phóng các nguồn lực mới cho sự phát triển, nhất là trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chỉ ra 5 điểm cần lưu ý trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, Thủ tướng nhấn mạnh các đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành, các Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tổ chức rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật, các vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng bị thực tiễn vượt qua; sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Tại phiên họp này, các thành viên Chính phủ dành nhiều thời gian thảo luận về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong tình hình dịch COVID-19.

Trong vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu lên một nguyên tắc là làm có trọng tâm, trong điểm, lựa chọn làm trước những nội dung cần thiết, cấp bách nhất để tháo gỡ, quyết tâm giải quyết những ách tắc kéo dài nhiều năm chưa được tháo gỡ để tạo động lực, giải phóng các nguồn lực mới cho sự phát triển, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn.

Những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong rà soát các vướng mắc, bất cập tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung sẽ góp phần gỡ bỏ những “rào cản,” tạo cơ chế thông thoáng để các doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh

dịch COVID-19

đang diễn biến phức tạp để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội mà Chính phủ đã đề ra./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)