Không đưa chứng khoán chào bán vào giao dịch bị phạt 100 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, nhằm lấy ý kiến của các bên liên quan.

Dự thảo nghị định cũng đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp tổ chức phát hành vi phạm quy định hoặc bị đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức phát hành mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu nhà đầu tư yêu cầu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Trường hợp bị buộc huỷ bỏ đợt chào bán theo quy định, tổ chức phát hành phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức phát hành mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm bị xử phạt vi phạm hành chính, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị buộc huỷ bỏ đợt chào bán.

Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Quảng cáo việc chào bán trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc công bố thông tin chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo hoặc mời chào mua chứng khoán được chào bán riêng lẻ; Chuyển nhượng chứng khoán hoặc chứng nhận việc chuyển nhượng chứng khoán trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ khi chưa đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hoặc chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ…

An Hạ