Kiểm tra công ty chứng khoán có Chủ tịch HĐQT “ôm” 100 tỷ bỏ trốn

Theo thông báo chính thức từ Công ty chứng khoán Hà Thành (HASC), công ty này vừa miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trương Duy Sơn vì không đến cơ quan làm việc từ ngày 4/4/2011 và nhân viên không thể liên lạc được với ông này.

Được biết, trước đó, ông Sơn và một số người liên quan có tham gia vào việc vay và bảo lãnh số tiền hơn 100 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng để kinh doanh chứng khoán, cũng như có khoản thậm hụt tương đương trên các tài khoản chứng khoán tại HASC. Và do không liên lạc được với ông Sơn, kể từ ngày 17/4, công ty đã bầu ông Bùi Quang Hùng là Chủ tịch HĐQT của HASC.

Trước sự việc này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã yêu cầu Công ty Chứng khoán Hà Thành báo cáo và cử đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của công ty. Qua đó, UBCKNN yêu cầu HASC phải đảm bảo khả năng thanh toán tiền cho khách hàng, đảm bảo hoạt động giao dịch chứng khoán tuân thủ theo quy định của pháp luật; rà soát lại toàn bộ các hợp đồng giữa công ty với khách hàng và công ty với ngân hàng.

Bên cạnh đó, công ty phải họp hội đồng quản trị bất thường để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và Người thực hiện công bố thông tin; thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, UBCKNN cũng đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam báo cáo về các tài khoản của khách hàng liên quan tại công ty.

Về sai phạm của ông Trương Duy Sơn, UBCKNN cho biết, hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hiền