LAS: 9 tháng vượt đích với lợi nhuận 416 tỷ đồng

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS-

HNX

) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2012, theo đó lũy kế 9 tháng qua lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 416,5 tỷ đồng, tương ứng 109,6% kế hoạch năm và bằng 136% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 312,4 tỷ đồng.

Trong quý III, doanh thu của

LAS

đạt 811 tỷ đồng,  do chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng nên

lợi nhuận

của LAS giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 52,9 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp gần như không đổi so với cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 3.678 tỷ đồng doanh thu, tăng 18%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 5.430 đồng. Như vậy, so với kế hoạch cả năm, lợi nhuận trước thuế của công ty đã vượt 10% so với chỉ tiêu đề ra.

Trước đó, 6 tháng đầu năm 2012, LAS đạt 3.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 49% và lợi nhuận đạt 259,51 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2011.

Phiên giao dịch ngày 19/10, mã cổ phiếu LAS có mức giá tham chiếu 27.700 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có 4 mã chứng khoán công bố mức lợi nhuận 9 tháng đạt trên nghìn tỷ đồng là VNM, DPM, PVD và FPT./.

Linh Chi (Vietnam+)