Lợi nhuận của BIDV năm 2012 thấp hơn kế hoạch đã điều chỉnh

Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – BIDV (HOSE: BID ) thông báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý 4/2012 đạt gần 1,305 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 2,918 tỷ đồng.

Lãi trước thuế năm 2012 của BIDV đạt 3,854 tỷ đồng, vẫn thấp hơn nhiều so với kế hoạch 4,272 tỷ đồng mà HĐQT ngân hàng này đã điều chỉnh hồi cuối năm 2012.

Tính đến 31/12/2012, cho vay khách hàng của BIDV đạt 339,931 tỷ đồng, cao hơn gần 13,530 tỷ đồng so với kế hoạch. Tiền gửi của khách hàng đạt 303,576 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với kế hoạch 337,000 tỷ đồng.

Được biết, năm tài chính 2012 BIDV được tính từ 01/05 đến 31/12/2012, tức thời điểm ngân hàng này chính thức cổ phần hóa và chuyển sang mô hình ngân hàng thương mại cổ phần.