Masan đã mua 16,37% cổ phần của Vinacafe Biên Hòa

Theo đó, từ ngày 10/10 đến ngày 24/10, ông Trần Quang Lộc, cổ đông lớn của công ty đăng ký bán toàn hết hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 7,7% vốn điều lệ, nhằm thu xếp tài chính. Giao dịch này sẽ thực hiện thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Trước đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta cũng đăng ký bán hết gần 2,3 triệu cổ phiếu, chiếm 8,67% số lượng cổ phiếu VCF đang lưu hành cho Masan Consumer. Thời gian giao dịch từ ngày 7/10 đến ngày 11/10/2011.

Được biết, theo bản cáo bạch của VCF, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần (có quyền biểu quyết) của công ty tại thời điểm ngày 10/1/2011 là Tổng Công ty Cà phê Việt Nam nắm giữ hơn 13,3 cổ phiếu, chiếm 50,26% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta nắm giữ gần 2,3 cổ phiếu, chiếm 8,63% vốn điều lệ và ông Trần Quang Lộc nắm giữ hơn 2 cổ phiếu, chiếm 7,7% vốn điều lệ. Vốn điều lệ hiện tại của Vinacafé Biên Hòa là hơn 265,79 tỷ đồng.

Như vậy, 2/3 cổ đông lớn của VCF đã đăng ký bán toàn bộ cổ phần cho Masan Consumer, tương đương 16,37% vốn điều lệ VCF.

Theo

Hà Anh

VnEconomy