Nhà đầu tư Việt Nam quay lưng với sàn giao dịch hàng hóa

Tại sàn giao dịch hàng hóa VNX thuộc Sở Giao dịch hàng

hóa Việt Nam dù đang giờ hành chính nhưng nhưng vẫn vắng khách giao

dịch.

Cho đến nay, sàn VNX cũng chỉ niêm yết hợp đồng tương lai của ba

mặt hàng là cà phê, cao su và thép.

Trong quý I năm 2012, tổng khối

lượng giao dịch hợp đồng trên sàn VNX chỉ đạt 12.000 lot (đơn vị tính

trên sàn giao dịch), tương đương 530 tỉ đồng.

Tại Trung

tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột (BCEC), tổng khối lượng giao dịch

của sàn cũng chỉ đạt hơn 7.000 lot với tổng giá

trị giao dịch trên 600 tỉ đồng.

Ông Phạm Đình Thưởng – phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công thương thừa nhận còn

tồn tại quá nhiều bất cập trong vấn đề pháp lý đối với lĩnh vực sàn giao

dịch hàng hóa, gây cản trở sự phát triển của lĩnh vực này.

Theo Gafin.vn