Phạt hàng loạt cá nhân vi phạm công bố thông tin chứng khoán

Ngày 16/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các Quyết định từ số 13/QĐ-TT đến số 20/QĐ-TT xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân do đã có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 20/9/2010,

bà Hoàng Mai An

là vợ ông Đặng Văn Long – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama 10 đã thực hiện mua 10.500 cổ phiếu L10. Tuy nhiên, đến ngày 13/12/2010, bà An mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở GDCK Hà Nội, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.

Từ ngày 20/8/2010 đến ngày 20/10/2010,

ông Nguyễn Sỹ Đàm

, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã CK: PET) đã thực hiện bán 10.000 cổ phiếu PET. Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2010, ông Đàm mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.

Ngày 30/11/2010,

bà Châu Thị Yến

là vợ ông Nguyễn Hoàng Nhơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy sản Mekong (mã CK: AAM) đã thực hiện mua 100.000 cổ phiếu AAM. Tuy nhiên, đến ngày 22/12/2010, bà Yến mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20/12/2010,

Trần Uyển Nhàn

là con với ông Trần Xảo Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hữu liên Á Châu (mã CK: HLA) đã thực hiện mua 100.000 cổ phiếu HLA nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 1/10/2010,

ông

Đào Văn Duy

người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Nhựa và môi trường xanh An Phát (mã CK: AAA) đã thực hiện bán 214.500 cổ phiếu AAA trước khi Sở GDCK Hà Nội công bố thông tin về giao dịch dự kiến.

Từ ngày 2/11/2010 đến ngày 19/11/2010,

ông Lê Anh Hải

– Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên (mã CK: MHL) đã đăng ký bán 50.000 quyền mua cổ phiếu MHL (khớp 30.000 quyền mua cổ phiếu MHL). Tuy nhiên, đến ngày 16/12/2010, ông Hải mới thực hiện báo cáo kết quả giao dịch trên với Sở GDCK Hà Nội.

Từ ngày 11/11/2010 đến ngày 19/11/2010,

ông La Thọ Văn

– Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên (mã CK: MHL) đã đăng ký bán 30.000 quyền mua cổ phiếu MHL. Tuy nhiên, đến ngày 17/12/2010, ông Thọ mới thực hiện báo cáo giao dịch trên với Sở GDCK Thành phố Hà Nội.

Nguyễn Hiền