Phổ điểm môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sau đây là phổ điểm môn Địa lý

Phổ điểm môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 631.137 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí trong đó điểm trung bình là 6.96 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 118 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29,230 (chiếm tỷ lệ 4.63%).

>>> Mời quý phụ huynh và học sinh

tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT

năm 2021

Minh Anh