Phổ điểm môn Hoá thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo thống kê nhanh của VietNamNet, trong 348.046 thí sinh dự thi môn học này có 58 em bị điểm liệt. Số thí sinh đạt dưới điểm 5 là 56.756 em. Điểm trung bình của môn thi này là 6,63.

Sau đây là phổ điểm môn Hoá.

Phổ điểm môn Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 348,046 thí sinh tham gia thi bài thi Hoá học trong đó điểm trung bình là 6,63 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 58 (chiếm tỷ lệ 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 56,756 (chiếm tỷ lệ 16.31%).

XEM PHỔ ĐIỂM KHỐI B

XEM PHỔ ĐIỂM KHỐI A

>>> Mời quý phụ huynh và học sinh

tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT

năm 2021

Minh Anh